Meditatie: deze methoden zijn o.a. afkomstig uit de  Mindfulness, Osho traditie en andere meditatie meesters.

Meditatie

Meditatie of Mindfulness is het stil, ontspannen en met aandacht aanwezig zijn bij datgene wat er is op dat moment zonder een oordeel of verwachting. Dit kan in een zittende, liggende, staande of bewegende houding, maar ook in de dagelijkse handelingen.

Ons hoofd zit vaak vol met gedachten over wat er nog gedaan of bereikt moet worden. We zijn gericht op de toekomst of het verleden, maar bijna nooit op het ‘hier en nu’. Dit geeft stress en innerlijke onrust en vaak een onbalans tussen body en mind.. Door oefeningen en het werken aan een verhoogde concentratie in het met ‘aandacht aanwezig zijn’, kan het hoofd ‘leger’ worden. Je kunt dan innerlijke rust, ontspanning, wijsheid en inzicht ervaren.

De methoden die gebruikt worden in de meditatie zijn divers en wisselend; ademtechnieken, concentratie en focus, aandacht, actieve en stilte meditatie, hartmeditatie, aanwezig zijn, diverse ontspanningstechnieken en expressie in bewegingen. Deze methoden zijn o.a. afkomstig uit de  Mindfulness, Osho traditie en andere meditatie meesters.

De meditaties zoals die op de dinsdagavond worden gegeven zijn meestal actieve meditaties. Het eerste deel bestaat uit activiteit die ons helpt te ontladen zodat we daarna beter in staat zijn het stille gedeelte te ervaren. Het tweede deel is meestal een stilte waarin je kunt voelen of reflecteren wat er zich aandient in je lijf qua emoties /energie en stroming.

Praktische informatie:
Iedere eerste dinsdagavond van de maand is er een meditatie avond in het Gezondheidscentrum De Boog te Roermond. Daarnaast kunnen er extra meditatie avonden gepland worden.
Vooraf aanmelden is gewenst.
Aanvang: 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur
Elke dinsdag of woensdagavond 1 x per maand.

De bijdrage vanaf 2019 voor iedere avond is € 12,50  per avond.
Neem eventueel een dekentje en matje mee om te liggen, en iets warms voor aan je voeten.
Begeleiding: Math Dijcks, lichaamsgericht therapeut

Aanmelden: Math Dijcks
o642735994 of dijcks@kpnmail.nl

Of  bij Tanja Thuijs
yogatanjathuijs@gmail.com