Demonstratie/informatie; licht-kleur-water therapie Roermond

Demonstratie/informatie; licht-kleur-water therapie

Demonstratie/informatie; licht-kleur-water therapie, een synergetisch revitaliseringsproces.

De uitstekende resultaten van de innovatieve wellness formule van Natural Care for Body & Mind blijven niet ongemerkt. Het succesvolle concept van NCforB&M bestaat uit een totaal van te combineren natuurlijke ingrediënten, die als bouwstenen kunnen worden ingezet De toepassing van een licht/kleur-frequentieprogramma dat zorg draagt voor een revitaliseringsproces van de inhoud van de lichaamscellen (w.o. de huidcellen) in combinatie met geïoniseerd water, dat de afvoer van afval –en gifstoffen via de voetzolen verzorgd (D-tox) is een van de bouwstenen van dit totaal concept.

1 keer per maand zal Harry Janssen van NCforB&M tekst en uitleg geven en een demonstratie verzorgen. Indien gewenst kan hij ook informatie verstrekken over een andere bouwsteen de Glycobiologie en Real Food Technology (www.naturalcareforbodymind.nl)

(Facebook pagina,s; Natural Care for Body & Mind en MannaMeeting). Meld je wel even aan Harry Janssen 06 53480998

Gezondheidscentrum de Boog.
Keulsebaan 506

6045 GL Roermond